Bioduurzaamheid

Liefde en respect voor de natuur

"Liefde voor dit land betekent bovenal respect, het gebruik van natuurlijke meststoffen, de afwezigheid van pesticiden: elke activiteit wordt hier uitgevoerd in de richting van duurzaamheid en met respect voor de wijnstok en het land."

Borgo San Faustino heeft verschillende hectares binnen het MAB-natuurreservaat (Man and Biosphere) dat in 2018 door Unesco is opgericht vanwege de kenmerken van het ecoklimaat en het ecosysteem die het tot een van de uniciteit in de wereld maken.

Het bedrijf volgt het protocol "biologische landbouw", dat is een teelt- en veredelingsmethode waarbij alleen natuurlijke stoffen worden gebruikt die in de natuur aanwezig zijn, met uitsluiting van het gebruik van chemische synthesestoffen (meststoffen, herbiciden, insecticiden). Biologische landbouw betekent het ontwikkelen van een productiemodel dat buitensporige exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, in het bijzonder de bodem, het water en de lucht, vermijdt, in plaats daarvan deze hulpbronnen te gebruiken binnen een ontwikkelingsmodel dat in de loop van de tijd kan blijven bestaan.

Borgo San Faustino is GROENVRIENDELIJK

Country Relais Eco Sostenibile

Verhuur van elektrische fietsen
Elektrische kolommen voor het opladen van auto's en motorfietsen ter plaatse.

Cooming soon

Het is bescherming van het milieu en de gezondheid

Doel: nul CO2-uitstoot in 2030.

Het zijn, mannen van de "aarde", heeft ons er altijd toe aangezet na te denken over de waarde van landbouw en duurzame ontwikkeling. Concrete overwegingen die zich vertalen in extreme toewijding, gericht op het creëren van echt voordeel voor de gemeenschap en toekomstige generaties.
Onze toewijding wordt een dienst en een rijkdom voor onze gasten.

Contact Relais Borgo San Faustino

Loc. San Faustino, 11 – 05018
Orvieto (Terni-Umbria)

Tel. + 39 0763 215303

[email protected]